StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021GUMed wysoko w rankingu „Pe...

GUMed wysoko w rankingu „Perspektyw”

22.06.2021


P1210211.JPG


Gdański Uniwersytet Medyczny kolejny raz znalazł się w gronie najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. W wynikach 22 edycji Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy nasza Uczelnia zajmuje wysokie 8 miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju. Od kilku lat niezmiennie Gdański Uniwersytet Medyczny jest najlepszą polską uczelnią medyczną. Równie dobrze wypada GUMed w tegorocznym rankingu kierunków studiów, zajmując odpowiednio 2 lokatę na kierunku lekarskim i farmacji, 4 na pielęgniarstwie i położnictwie oraz 5 na zdrowiu publicznym. Uroczysta gala odbyła się 22 czerwca br. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed i rzecznik prasowa dr Joanna Śliwińska. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP.

- Gdański Uniwersytet Medyczny sukcesywnie poprawia swojej wyniki w kluczowych obszarach, takich jak efektywność naukowa i potencjał naukowy, awansując odpowiednio na 3 i 5 pozycję wśród wszystkich uczelni akademickich. To wielki sukces i efekt ciężkiej pracy wszystkich członków społeczności akademickiej GUMed – mówi prorektor prof. Michał Markuszewski. – Warte podkreślenia są bardzo dobre wyniki w kategorii kierunków, zwłaszcza na kierunku lekarskim i farmacji, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na jedynej medycznej uczelni badawczej w Polsce.


Joanna_Sliwinska__Michal_Markuszewski.jpeg

Na zdjęciu od lewej: dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa GUMed, prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed


Wśród uczelni akademickich GUMed najwyższe noty osiągnął w kategorii efektywność naukowa (3 miejsce) oraz potencjał naukowy (5 miejsce). Godne podkreślenia są bardzo wysokie w wyniki w kategorii rozwoju kadry własnej oraz pozycja Wydziałów GUMed w zakresie oceny parametrycznej (2 miejsce w Polsce). W stosunku do lat ubiegłych zdecydowanie poprawiliśmy swoje notowania w kategorii Prestiż, na którą składają się dwa wskaźniki, tj. ocena przez kadrę akademicką oraz międzynarodowe uznanie mierzone pozycją uczelni w światowych rankingach. Uniwersytet awansował także w kategorii Absolwent na rynku pracy, będącej odzwierciedleniem ekonomicznych losów absolwentów – ich zatrudnienia i zarobków.

- Bardzo dobry wynik tegorocznego rankingu Perspektyw jest konsekwencją realizowanej strategii rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie nauki, dydaktyki i działalności klinicznej – podkreśla rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią opartą na silnych, wysokospecjalistycznych kompetencjach swoich pracowników, dzięki którym stale rozwijamy się i umacniamy naszą pozycję. Wysokie kompetencje kadry GUMed wzmocnione przez nowoczesną infrastrukturę i narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji pozwalają nam z sukcesami realizować założone cele.


dyplom_GUMed.jpg


Wynik ten jest potwierdzeniem wiodącej pozycji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako nowoczesnego i uznanego ośrodka akademickiego. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.


Perspektywy2021_laureaci


Ranking Perspektyw uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż (12% wagi), Absolwenci na rynku pracy (12%), Potencjał naukowy (15%), Efektywność naukowa (28%), Warunki kształcenia (10%), Innowacyjność (8%) i Umiędzynarodowienie (15%). Wagi poszczególnych ocen pozostały niezmienione względem ubiegłych lat, aby zgodnie z zamiarem organizatora możliwe było porównanie uczelni “rok po roku”. Ten rodzaj klasyfikacji jest jednym z najbardziej rozbudowanych i przejrzystych rankingów edukacyjnych na świecie. Jednocześnie spełnia funkcję istotnego i rzetelnego źródła informacji dla kandydatów na studia. Podobnie jak w latach ubiegłych metodologią rankingu zajęli się specjaliści z Polskiej Akademii Nauk. Ranking Perspektywy jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved. Tegoroczny Ranking Kierunku Studiów przygotowano – podobnie jak ubiegłoroczny – zgodnie z zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie Perspektyw.

fot. Joanna Śliwińska/GUMed