StartUczelniaKalendarium wydarzeńSpotkanie informacyjne nt. ...

Spotkanie informacyjne nt. programu "Open Innovation"

Centrum Transferu Technologii GUMed w ramach współpracy Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) z firmą AstraZeneca jest współorganizatorem spotkania informacyjnego poświęconego programowi Open Innovation. Celem tego projektu jest umożliwienie bliższej współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi, dzięki czemu łatwiej będzie prowadzić prace naukowe oraz sprawdzać różnego rodzaju hipotezy i założenia. Potencjalnie może to zwiększyć efektywność tworzenia, testowania i wprowadzania do użytku nowych leków. Inicjatywa ta ma także ułatwić współdziałanie instytucji medycznych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz władz centralnych. Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim na stronie projektu.

W webinarze weźmie udział przedstawiciele firmy AstraZeneca: kierująca programem Kelly Gray oraz Nadezhda Tikhonova nadzorująca zarządzanie i monitoring.

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca br. o godz. 14:00 w formie online. Szczegółowych informacji organizator udziela drogą mailową. Osoby zainteresowane mogą otrzymać link do spotkania po mailowym zgłoszeniu na adres joanna.borzyszkowska@gumed.edu.pl.


Plakat wydarzenia


Czas i miejsce:

2021-06-24

14:00-15:15

Spotkanie online