StartUczelniaKalendarium wydarzeńWebinar „Współpraca pomorsk...

Webinar „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”

Webinar Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności odbędzie się 9 czerwca br. o godz. 11.

O nowych możliwościach dla naukowców w nawiązywaniu współpracy z biznesem i przemysłem rozmawiać będą przedstawiciele trzech czołowych uczelni regionu: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prezesi uczelnianych spółek celowych łączących naukowców z przemysłem i biznesem oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie wydarzenia.


uG_wwwCover_WebinarPromo_większy.png


Webinarium dotyczyć będzie programu μGranty B+R dla przedsiębiorstw, którego operatorem jest Excento, spółka celowa Politechniki Gdańskiej, zajmująca się na co dzień budowaniem relacji i formalizowaniem współpracy na linii nauka – biznes. Goście przyjrzą się głównym celom oraz zaprezentują korzyści wynikające z udziału w projekcie, jak również omówią obszary zaangażowania przewidziane dla pracowników i zespołów naukowych. Zaprezentują także specjalizacje gospodarcze, które będą szczególnie wspierane w tym programie.

Nie zabraknie pytań o rolę, jaką pełnią uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Goście porozmawiają również o dobrych praktykach takiej współpracy na przykładach komercjalizacji wyników badań naukowych. Spotkanie, które poprowadzi koordynator projektów spółki Excento oraz kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw Piotr Markowski, będzie doskonałą okazją do rozmowy na temat przyszłych działań uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w zakresie wspierania innowacyjności.

Czas i miejsce:

2021-06-09

11:00-12:30

online