StartUczelniaKalendarium wydarzeńHoryzont Europa – ABC Wnios...

Horyzont Europa – ABC Wniosku (Klaster Zdrowie)

Webinarium Horyzont Europa – ABC Wniosku (Klaster Zdrowie) odbędzie się 2 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-13.45. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Punkt Kontaktowy Wrocław.

W programie Horyzont Europa największa część budżetu przypisana została drugiemu filarowi inicjatywy oraz zdefiniowanym w nim klastrom. W ramach poszczególnych klastrów wkrótce ogłoszone zostaną konkursy, w których międzynarodowe konsorcja będą składać wnioski do tematów określonych przez Komisję Europejską w Programach Pracy. Podczas spotkania omówione zostanie właściwe przygotowanie wniosku na realizację projektu typu badawczo-innowacyjnego Research and Innovation Actions (RIA), innowacyjnego Innovation Actions (IA) oraz wspierającego Coordination and Support Actions (CSA).

Prelegentkami wydarzenia będą dr Aleksandra Rutkowska, p.o. kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia GUMed oraz Joanna Niedziałek, ekspert w zakresie Programów Ramowych UE z Krajowego Punktu Kontaktowego. Specjalistki przybliżą temat ważnych zmian, jakie zostały wprowadzone do formularzy aplikacyjnych w programie Horyzont Europa. Ponadto opowiedzą o tym, jak czytać wytyczne zawarte w dokumentacji konkursowej, aby się do nich odpowiednio odnieść we wniosku, a także o tym, jak łączyć pomysły licznych konsorcjantów na etapie pisania wniosku w celu opracowania optymalnej wersji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.


ABC_zdrowia_baner-01.jpg


Program webinarium:

  • 10:00-10:15: rejestracja uczestników oraz kilka słów o wsparciu oferowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy – Jowita Chojcan, RPK Wrocław
  • 10:15-12:45: o strukturze wniosku do programu Horyzont Europa oraz o dobrych praktykach w zakresie redagowania poszczególnych jego części – Joanna Niedziałek, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych EU
  • 12-45-12.50: przerwa
  • 12:50-13:30: o doświadczeniach z pisania wniosku projektowego pt. Inno-PMT w roli koordynatora – dr Aleksandra Rutkowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • 13:30-13:45: Sesja pytań i odpowiedzi


Dr Aleksandra Rutkowska to biotechnolog, doktor nauk medycznych oraz specjalistka w dziedzinie medycyny molekularnej. Na co dzień kieruje pracami Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia oraz startupu DetoxED (spółki spin off Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej). Posiada bogate doświadczenie w obszarze międzynarodowej współpracy badawczej – m.in. była ekspertem merytorycznym w programie Interreg NonHazCity. Wraz ze swoim zespołem podjęła się roli lidera w projekcie pt. Inno-PMT złożonym do jednego z ostatnich konkursów w programie Horyzont 2020, co w praktyce oznaczało kierowanie konsorcjum złożonym z 21 podmiotów.

Joanna Niedziałek od 2008 r. jest ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce, prowadzi konsultacje przygotowujące potencjalnych beneficjentów Programów Ramowych do opracowania i złożenia wniosków. Specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach dotyczących przygotowania wniosku w projektach badawczo-innowacyjnych, innowacyjnych oraz wspierających w Programach Ramowych (w tym praktyczne doświadczenia w realizacji projektów – 3 projekty w 7. Programie Ramowym (2007-2013)).

Wydarzenie skierowane jest do osób, które planują złożyć wniosek do programu Horyzont Europa zarówno w Klastrze Zdrowie, jak i w innych Klastrach oraz wszystkich, którzy chcieliby „od kuchni” poznać proces przygotowania wniosku: pracowników naukowych, osoby z zespołów wsparcia projektów, a także osoby z sektora prywatnego, które są zaangażowane w międzynarodowe projekty.

Czas i miejsce:

2021-06-02

10:00-13:45

online