Naukowiec GUMed laureatem nagrody PAN

18.05.2021

dr Tomasz Wasilewski
dr Tomasz Wasilewski

Dr Tomasz Wasilewski z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został laureatem konkursu Chemii Analitycznej Państwowej Akademii Nauk na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Praca pt. Syntetyczne peptydy jako materiały do budowy czujników zapachu została uznana za pierwszorzędną w dziedzinie wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych. Przygotowano ją pod opieką promotorów – prof. Wojciecha Kamysza, kierownika KiZ Chemii Nieorganicznej GUMed, dziekana Wydziału Farmaceutycznego i prof. Jacka Gębickiego z Politechniki Gdańskiej.

Dodaj_podtytuł.png

Laureat konkursu jest adiunktem na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oceniając wszystkie zgłoszone prace, komisja konkursowa kierowała się przede wszystkim jej wartością merytoryczną, nowatorstwem oraz obecnością wyników w literaturze naukowej. W skład rozprawy doktorskiej weszło 5 publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) równym 24,8. Komisja była pod wrażeniem jakości złożonej rozprawy doktorskiej oraz osiągnięć naukowych w postaci publikacji, które są wynikiem realizowania badań w jej ramach. Dysertacja dostępna na stronie Polskiej Platformy Medycznej GUMed.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas Konferencji Jakość w Chemii Analitycznej organizowanej w dniach 24-26 listopada br. w Morach k. Warszawy.