StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Badają relacje między zabur...

Badają relacje między zaburzeniami snu a COVID-19

14.05.2021

dr hab. Mariusz Siemiński, fot. Sylwia Mierzewska/UCK
dr hab. Mariusz Siemiński, fot. Sylwia Mierzewska/UCK

Dr hab. Mariusz Siemiński, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMed jest jednym z uczestników projektu International COVID-19 Sleep Study (ICOSS), który bada zależności między zaburzeniami snu a infekcją SARS-CoV-2. Efektem prac zespołu ekspertów jest artykuł pt. The association between high risk of sleep apnea, comorbidities and risk of COVID-19: a population-based international harmonized study opublikowany w czasopiśmie Sleep and Breathing (IF 2,162). Grupa ICOSS podsumowała dane dotyczące relacji pomiędzy objawami zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) a przebiegiem COVID-19. Wykazały one, że pacjenci obciążeni OSAS są bardziej narażeni na infekcję SARS-CoV-2. Ponadto dowiedziono, że występowanie objawów OSAS zwiększało ryzyko ciężkiego przebiegu choroby z koniecznością hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.

Publikacja dostępna jest na stronie czasopisma. Przygotowane są już kolejne artykuły dotyczące bezsenności w COVID-19, wpływu pandemii na społeczny jet lag oraz zmian zachodzących w przebiegu marzeń sennych podczas pandemii.

Epidemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na szereg obszarów zdrowia i życia społecznego. Jedną z wielu dotkniętych dziedzin jest sen. Celem międzynarodowego projektu jest wielowymiarowa ocena relacji pomiędzy snem, jego zaburzeniami a infekcją koronawirusem i epidemią. Naukowcy sformułowali szereg pytań badawczych:

  • czy zaburzenia snu zwiększają ryzyko zachowania na COVID-19 i cięższego przebiegu choroby?
  • czy przejście COVID-19 nasila występujące wcześniej zaburzenia snu?
  • czy społeczne konsekwencje pandemii (lockdown, narodowe kwarantanny) wpływają na wystąpienie lub nasilenie zaburzeń snu?

Grupa ICOSS przeprowadziła latem 2020 r. przekrojową ankietę internetową w kilkunastu krajach (m.in. USA, Chiny, Francja, Niemcy, Włochy, Finlandia, Polska), dzięki której uzyskano dane od ponad 26 000 respondentów, pozwalające na ocenę wpływu pierwszej fali epidemii na zaburzenia snu.