Dofinansowanie MEiN dla projektu studentki

13.05.2021

Projekt Justyny Fercho, studentki VI r. kierunku lekarskiego GUMed pt. Ocena zastosowania urządzeń mobilnych w monitorowaniu leczenia schorzeń kręgosłupa otrzymał finansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 22 400 zł w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego, łatwego w obsłudze i efektywnego kosztowo systemu monitorowania stanu zdrowia pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego oraz szyjnego odcinka kręgosłupa, po leczeniu zachowawczym lub chirurgicznym schorzeń kręgosłupa.

Wykorzystujemy czujniki inercyjne do pomiarów statycznych i dynamicznych kręgosłupa, które umożliwiają niskokosztowy, powszechny, ciągły monitoring aktywności układu mięśniowo-szkieletowego, śledzenie funkcji mechanicznej kręgosłupa. Dotychczasowe metody oceny niesprawności spowodowanej dolegliwościami bólowymi kręgosłupa są niedoskonałe: polegają na zastosowania subiektywnych kwestionariuszy – wyjaśnia Justyna Fercho. – Dając pacjentowi do ręki interaktywne narzędzie, które może być wykorzystane na żądanie, w dowolnych okolicznościach, teoretycznie można uzyskać dużo bardziej miarodajny zestaw danych. Ponadto przez ciągły monitoring dolegliwości można niemal natychmiast wychwycić pogorszenie stanu zdrowia, wymagające pilnej interwencji lekarskiej.

Głównym realizatorem projektu jest Justyna Fercho z koła naukowego Scientific Circle of Neurology and Neurosurgery. W skład zespołu wchodzą również: lek. Michał Krakowiak, lek. Kamil Siedlecki i dr Tomasz Szmuda z Katedry i Kliniki Neurochirurgii kierujący jednostką prof. Paweł Słoniewski oraz dr hab. Grzegorz Miękisiak, prof. Uniwersytetu Opolskiego, a także nieobecni na zdjęciu studenci GUMed: Samuel Pettersson (I r. kierunku lekarskiego – ED) oraz Rami Yuser (II r. kierunku lekarskiego).


na zdjęciu od prawej: prof. Paweł Słoniewski, Justyna Fercho, dr Tomasz Szmuda, lek. Michał Krakowiak, lek. Kamil Siedlecki, dr hab. Grzegorz Miękisiak, prof. UO


Na zdjęciu od prawej: prof. Paweł Słoniewski, Justyna Fercho, dr Tomasz Szmuda, lek. Michał Krakowiak, lek. Kamil Siedlecki, dr hab. Grzegorz Miękisiak, prof. UO.