StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Spotkanie władz Szkół Dokto...

Spotkanie władz Szkół Doktorskich GUMed i PG

13.05.2021

Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Gdańska jako członkowie utworzonego w 2020 r. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita współpracują na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest kształcenie doktorantów, które odbywa się w Pierwszej Szkole Doktorskiej GUMed oraz w Szkole Doktorskiej w PG. Pierwsze spotkanie dyrekcji tych jednostek odbyło się 5 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy Teams, a jego celem było ustalenie zasad obustronnej współpracy.

W spotkaniu ze strony Politechniki Gdańskiej uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski – dyrektor SzD PG, prof. dr hab. inż. Robert Jankowski – zastępca dyrektora ds. kształcenia, jakości, PRK, prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński – zastępca dyrektora ds. rozwoju i internacjonalizacji oraz ze strony Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. Jacek M. Witkowski – dyrektor PSzD, prof. dr hab. Rafał Bartoszewski – zastępca dyrektora PSzD ds. nauk farmaceutycznych, prof. dr hab. Michał Pikuła – zastępca dyrektora PSzD ds. nauk medycznych, a także przedstawiciele administracji obu uczelni.

Podczas spotkania przedstawiono zasady funkcjonowania i organizacji Szkół Doktorskich w obu uczelniach i omówiono wyzwania związanie z organizacją oceny śródokresowej oraz umiędzynarodowiania kształcenia, w tym toku kształcenia anglojęzycznego, które odbywa się w Politechnice Gdańskiej. Poruszono również kwestię możliwości i konieczności współpracy między Szkołami w ramach działań zmierzających do zwiększenia interdyscyplinarności. Zaplanowano także kolejne spotkania poświęcone w szczególności tematyce doktoratów wdrożeniowych i wspólnych aplikacji grantowych, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia. Ścisła współpraca obu Szkół Doktorskich może umożliwić nie tylko wymianę informacji i dotychczasowych doświadczeń, ale również prowadzić do wspólnego aplikowania o granty i udziału w programach wspierających aktywność szkół doktorskich i mobilność naukową doktorantów.

fot. Paweł Sudara/GUMed


Szkoła_Doktorska_news.png