StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Wspólnie na rzecz kształcen...

Wspólnie na rzecz kształcenia w zawodach medycznych

12.05.2021

Gdański Uniwersytet Medyczny podpisał umowę o współpracy w zakresie działalności badawczej i dydaktycznej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Obejmuje ona kształcenie przed- i podyplomowe w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. W ramach podjętej współpracy na oddziałach szpitalnych prowadzone będą zajęcia dydaktyczne i badawcze związane z kształceniem studentów, doktorantów i słuchaczy GUMed. Porozumienie otwiera nowe możliwości związane z realizacją planów zawodowych przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Celem umowy jest współdziałanie w dziedzinie kształcenia studentów oraz wspólne podejmowanie projektów badawczych. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Więcej o zakresie usług medycznych oraz możliwościach kadrowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku znajduje się w specjalnie przygotowanych filmach skierowanych do personelu medycznego. Poniżej pierwszy z nich, poświęcony lekarzom. Pozostałe znajdują się na kanale YouTube Szpitala.