StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Szkolenie „From Scientists ...

Szkolenie „From Scientists to Innovators for Industry”

29.04.2021

Centrum Transferu Technologii GUMed jest organizatorem szkolenia przeznaczonego dla doktorantów oraz młodych naukowców zainteresowanych rozpoczęciem kariery w przemyśle lub nawiązaniem z nim współpracy w ramach swoich badań.


SCI_FI_strona_.png


Trzymiesięczny kurs pt. From Scientists to Innovators for Industry (Sci Fi) składa się z modułów poświęconych m.in. komunikacji i współpracy, myśleniu projektowemu i prototypowaniu, zarządzaniu strategicznemu oraz operacyjnemu, rozwiązywaniu problemów, finansom, własności intelektualnej oraz regulacjom prawnym. Jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w seminariach, sesjach mentorskich oraz szeregu innych wydarzeń.

Szkolenia rozpoczynają się 8.09.2021 r. Zapisy trwają do 30.06.2021 r., a szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Transferu Technologii.

Kurs realizowany jest w ramach programu EIT Health. Partnerami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są uczelnie i firmy z całej Europy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Universiteit Maastricht (Holandia), National University of Ireland (Irlandia), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Karolinska Institutet (Szwecja), University of Copenhagen (Dania), Boehringer Ingelheim RCV (Austria), Philips Electronics (Holandia), Asociatia INIT with the FreshBlood HealthTech Community (Ruminia), DEX Innovation Centre (Czechy), MADoPA (Francja), Roche (Dania).