StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Badania nad procesami prężn...

Badania nad procesami prężności rodzinnej

28.04.2021

Specjalistki z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Magdalena Błażek, kierownik Katedry Psychologii oraz mgr Natalia Nadrowska z Zakładu Badań nad Jakością Życia realizują badania dotyczące procesów wykorzystywanych w rodzinach do radzenia sobie z trudnościami różnego pochodzenia. Ekspertki pracują nad narzędziem służącym ocenie procesów prężności rodzinnej, prowadząc jednocześnie badania w kontekstach klinicznych. We współpracę nad międzynarodowym projektem zaangażowana jest również prof. Froma Walsh, MSW, PhD, założycielka i dyrektor Chicago Center for Family Health oraz dr Aleksandra Lewandowska-Walter z Uniwersytetu Gdańskiego.

Badania mają charakter anonimowy, a wszystkie osoby zainteresowane udziałem mogą się zgłosić, wypełniając formularz rejestracyjny.


badanie.png


Ponadto naukowcy z Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed opublikowali pracę zatytułowaną Polish adaptation of the Family Resilience Assessment Scale (FRAS) w czasopiśmie Community Mental Health Journal (IF 1,604). Pomysłodawcą badań była mgr Natalia Nadrowska, a w ich realizacji wspierały ją dr hab. Magdalena Błażek oraz dr Aleksandra Lewandowska-Walter (UG).

Publikacja o ważnym znaczeniu klinicznym jest adaptacją metody autorstwa dr Meggen Sixbey, psycholog klinicznej, terapeutki i konsultantki ds. zdrowia z Counseling and Wellness Center na Florydzie.

Metoda służy badaniu procesów prężności rodzinnej takich jak:

  • komunikacja rodzinna i rozwiązywanie problemów,
  • nadawanie znaczenia przeciwnościom,
  • pozytywne nastawienie wobec wydarzeń i życia,
  • umiejętność pozyskiwania przez rodzinę zasobów społecznych i ekonomicznych,
  • spójność rodzinna,
  • duchowość rodzinna.

Wyszczególnione w kwestionariuszu procesy umożliwiają ocenę relacji pomiędzy zdrowiem i chorobą, a w szczególności chorobą przewlekłą oraz nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi a funkcjonowaniem systemu rodzinnego i procesami zmian zachodzących w systemie rodzinnym na skutek wykorzystania przez rodzinę określonych zasobów prężnościowych. Diagnoza wspomnianych procesów pozwala na dobór odpowiednich metod współpracy z rodziną oraz na tworzenie programów zarówno prewencyjnych, jak i interwencyjnych poprawiających jakość życia pacjentów i ich rodzin.

Pełen tekst publikacji dostępny jest na stronie internetowej.