Najlepszy student zagraniczny w Polsce

Najlepszy student zagraniczny w Polsce

26.04.2021

Pochodzący z Kanady Marlon Souza Luis, student VI r. kierunku lekarskiego English Division okazał się bezkonkurencyjny w tegorocznej edycji konkursu INTERSTUDENT w kategorii studiów magisterskich. Wyniki ogłoszono 26 kwietnia br. podczas XI Gali Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce towarzyszącej konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2021. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się online. Warto podkreślić, że to już trzeci student GUMed wyróżniony w tym prestiżowym ogólnopolskim konkursie. Pierwszą laureatką była Gabrielle Karpinsky w 2015 r., a w 2019 r. Charles Woode.

Jestem zaszczycony i zaskoczony nagrodą. Mam świadomość, że było wielu dobrych kandydatów i cieszę się, że ją otrzymałem. Osobiście czuję, że nie zrobiłem wystarczająco i mógłbym zrobić jeszcze więcej – wyznał Marlon Souza Luis. – Cieszę się, że moja praca została zauważona. To dla mnie dużo znaczy.

Symboliczne wręczenie statuetki odbyło się w GUMed. W spotkaniu uczestniczyli: rektor Uczelni prof. Marcin Gruchała, dr hab. Kamil Chwojnicki – prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz autorka zwycięskiej nominacji – prof. Ewa Bień, zastępca ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako rektor mam wielki zaszczyt wręczyć nagrodę dla najlepszego zagranicznego studenta tego roku. Jestem bardzo dumny, że mamy tak aktywnego studenta. Wiem, że jesteś najlepszy z najlepszych – podkreślił rektor Gruchała.


INTERSTUDENT 2021


Studenci anglojęzyczni są na stałe wpisani w życie naszej Uczelni i mam wrażenie, że czują się u nas dobrze. Jest mi tym bardziej miło, że nasz student już po raz trzeci został laureatem ogólnopolskiego konkursu INTERSTUDENT – dodał prodziekan Chwojnicki. – Marlon to wyjątkowy student. Ma niezwykłą umiejętności łączenia nauki z zaangażowaniem na rzecz Uczelni. Chciałem podkreślić jego aktywności wpisujące się w misję naszego Uniwersytetu, zwłaszcza działalność integracyjną, antydyskryminacyjną oraz pracę wolontaryjną.

Kapituła konkursowa doceniła ogromne zaangażowanie Marlona i liczne działania o charakterze edukacyjnym, społecznym, charytatywnym. Aktywnościami i projektami, w które zaangażowany jest Marlon można by obdzielić kilka osób. Prowadzi studencki projekt edukacyjny Fun with English, ucząc chore dzieci i ich rodziców języka angielskiego poprzez wspólne gry i zabawy. Organizuje akcje charytatywne na rzecz pacjentów oddziałów dziecięcych gdańskich szpitali, współpracując z trójmiejskimi firmami i fundacjami, prowadzi warsztaty dla studentów.

Główną cechą Marlona jest cierpliwość, wytrwałość i nieustanna chęć pomocy innym – pacjentom, ich rodzinom, a także kolegom i koleżankom studentom. Poświęca niezliczone godziny swego wolnego czasu, angażując się w kolejne akcje i projekty o wymiarze edukacyjnym, społecznym i charytatywnym. Dla studenta medycyny i przyszłego lekarza cechy te są szczególnie ważne – mówi prof. Bień.


MIKOŁAJKI


W marcu 2020 r., kiedy nad światem zawisło widmo nowej, nieznanej choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, Marlon bez wahania przystąpił do pracy w Pracowni Druku 3D przy Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed. Pod jego przewodnictwem grupa złożona z trójki studentów zaczęła produkcję środków ochrony osobistej; przyłbic, masek, a nawet jednorazowych osłon na termometry, których tak bardzo brakowało w tamtym czasie na oddziałach i w klinikach.

Wszystko, co robi dla środowiska studenckiego naszej Uczelni, nacechowane jest ideami otwartości, tolerancji kulturowej, religijnej i społecznej. Dowodem jest jego zaangażowanie w uczelnianą kampanię antydyskryminacyjną Kultura Szacunku/Culture of Respect.

Marlon jest świetnym organizatorem, działającym aktywnie i bardzo skutecznie w wielu różnych grupach i społecznościach studenckich na rzecz jednoczenia wielokulturowego środowiska studenckiego Uczelni. To pod jego przewodnictwem koło naukowe the English Division Pediatric Oncology Scientific Circle zaczęło zrzeszać nie tylko studentów angielskojęzycznych, lecz także studentów polskich Wydziału Lekarskiego. Tym samym stało się ono jednym z pierwszych kół naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym studenci obu wydziałów mają okazję współpracować ze sobą, dzielić się doświadczeniami i przyjaźnić. I nie tylko przyjaźnić! W tym też kole Marlon poznał polską studentkę WL GUMed, Zuzannę, która niedługo zostanie jego żoną. – dodaje prof. Bień.

Ponadto Marlon jest także dobrze zapowiadającym się młodym naukowcem. Za jego sprawą w 2019 r. w GUMed odbyła się pierwsza studencka konferencją onkologiczna przeprowadzona wyłącznie po angielsku. Jest także współautorem pracy przyjętej do druku w prestiżowym tytule Cardiology Journal i członkiem lub przewodniczącym licznych kół naukowych.

Wśród znanych mi studentów zagranicznych studiujących obecnie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Marlon jest jednym z najlepszych. Po prostu. Jestem pewna, że gdziekolwiek zdecyduje się kontynuować swoją karierę, stanie się tam ogromnie cennym nabytkiem – podsumowała prof. Ewa Bień.


OSCC


O KONKURSIE

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

O LAUREACIE

Marlon Souza Luis
Marlon Souza Luis

Student VI r. kierunku lekarskiego English Division w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przewodniczący kół naukowych: the English Division Pediatric Oncology Scientific Circle (OSCC), the ED Scientific Circle of Clinical Rheumatology oraz the ED Cardiology Scientific Circle, a także aktywny członek koła naukowego the ED Scientific Circle of Pediatric Cardiology. Jeden z pomysłodawców i współprowadzących pierwszego w Polsce fakultetu dotyczącego wykorzystania druku 3D w medycynie. Fakultet był prowadzony dzięki uprzejmości Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wrodzonych Wad Serca GUMed oraz dr. Jarosława Meyera-Szarego i umożliwił studentom kierunku polskojęzycznego, jak i English Division zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem druku 3D.

Pomysłodawca i współautor inicjatywy 3D Printing Covid Student Task Force zajmującej się drukiem środków ochrony osobistej na drukarkach 3D. W okresie od marca do czerwca 2020 r. grupa złożona z trójki studentów pod przewodnictwem Marlona wyprodukowała setki przyłbic i masek ochronnych, które zostały przekazane oddziałom Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz licznym trójmiejskim szpitalom zmagającym się z niedoborem środków ochrony osobistej.

Organizator i aktywny prowadzący projektu edukacyjnego Fun with English dla dzieci z chorobą nowotworową leczonych w Klinice Pediatrii, Hematologii I Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt powstał w 2011 r. z inicjatywy studentów – członków koła naukowego the English Division Paediatric Oncology Scientific Circle, którego Marlon jest przewodniczącym. Obejmuje on cykliczne spotkania studentów obcojęzycznych z dziećmi z chorobą nowotworową i ich rodzicami, w czasie których prowadzona jest nauka języka angielskiego poprzez gry, zabawy i zajęcia artystyczne. Spotkania te dają studentom możliwość zaprezentowania swoich krajów i kultur, a dla dzieci i ich rodziców są unikatową szansą na poznanie różnych kultur niejako “od środka”.

Organizator cyklicznych, tematycznych imprez dla pacjentów onkologicznych w celu urozmaicenia ich hospitalizacji (Andrzejki, kręgle, Mikołajki, Choinka i inne). Organizator akcji charytatywnej The Gift That Keeps Giving, z której przychód jest przekazywany w całości Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed.

Za jego sprawą w 2019 r. w GUMed odbyła się pierwsza studencka konferencją onkologiczna przeprowadzona wyłącznie po angielsku. Jest także współautorem pracy przyjętej do druku w prestiżowym tytule Cardiology Journal i członkiem lub przewodniczącym licznych kół naukowych. Myśli o kardiologii jako swojej przyszłej specjalizacji.