GUMed w światowej czołówce

26.04.2021

Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się wśród 5,5% najlepszych uczelni na świecie według rankingu Global 2000 List by the Center for World University Rankings. Zestawienie szczegółowo opisuje 2 000 najlepszych szkół wyższych z całego świata spośród 19 788 (w tym 40 polskich) uwzględnionych przez jego autorów. Nasz Uniwersytet zajął 1087 miejsce ogółem, 409 w Europie i 15 w Polsce. Okazał się również najlepszą uczelnią w Gdańsku.


CWUR.jpg


Ranking Global 2000 List by the Center for World University Rankings tworzony jest z uwzględnieniem w równym stopniu działalności dydaktycznej oraz naukowej danej jednostki. Na ogólną sumę punktów składają się wyniki w poszczególnych kategoriach:

 • jakość edukacji obliczana jako liczba absolwentów, którzy zdobywali liczące się nagrody i wyróżnienia w przeliczeniu na wielkość uczelni (25%),
 • zatrudnienie absolwentów obliczane jako liczba absolwentów piastujących wysokie stanowiska w dużych przedsiębiorstwach w przeliczeniu na wielkość uczelni (25%),
 • jakość wydziału obliczana jako liczba członków wydziału zdobywających liczące się nagrody i wyróżnienia (10%),
 • wyniki naukowe (kategoria podzielona na 4 podkategorie):
  • efektywność badań, czyli liczba publikacji autorstwa naukowców danej uczelni (10%),
  • publikacje wysokiej jakości, czyli artykuły opublikowane w najlepszych czasopismach (10%),
  • wpływ, czyli liczba artykułów opublikowanych w najczęściej cytowanych czasopismach (10%),
  • cytowania, czyli liczba często cytowanych artykułów (10%).

Kompletny ranking dostępny jest na stronie Center for World University Rankings (CWUR).