StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Zbadali wpływ dźwięków na p...

Zbadali wpływ dźwięków na percepcję bólu

23.04.2021

dr Krzysztof Basiński
dr Krzysztof Basiński

Naukowcy z Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed opublikowali pracę zatytułowaną Preferred musical attribute dimensions underlie individual differences in music-induced analgesia w czasopiśmie Scientific Reports (IF 3,998). Pomysłodawcą badań był dr Krzysztof Basiński, a realizację wspierała dr Agata Zdun-Ryżewska. Współautorami pracy są prof. Mikołaj Majkowicz (Akademia Pomorska w Słupsku) oraz dr David M. Greenberg (Uniwersytet Cambridge).

Publikacja o ważnym znaczeniu klinicznym przedstawia cechy muzyki leżące u podstaw różnic indywidualnych w analgezji wywołanej muzyką (music‐induced analgesia – MIA) oraz różnice między wartościami tych cech wywołującymi analgezję u poszczególnych osób. Zjawisko to opisuje sytuację, w której słuchanie muzyki wpływa na percepcję bólu. Naukowcy wzięli pod uwagę:

  • pobudzenie (Arousal), czyli ilość energii, którą odbiorca uznał za dostarczoną z muzyką,
  • wartościowość syntaktyczna (Valence), czyli emocje wywoływane muzyką,
  • głębokość (Depth), czyli efekty emocjonalno-mózgowe, które zdaniem odbiorcy wywołała u niego muzyka.

Zdaniem Autorów pracy najważniejszym wnioskiem płynącym z badań jest wskazanie, że w klinicznym wykorzystaniu muzyki, np. przy terapii dźwiękami, muzyka nie powinna być dobierana arbitralnie, ale zgodnie z indywidualnymi preferencjami pacjenta.

Pełny tekst publikacji dostępny jest poniżej w załączeniu.

Preferred musical attribute dimensions underlie individual differences in music-induced analgesia (1,24 MB)