Pomorski Model Zintegrowanej Opieki doceniony

22.04.2021

Projekt realizowany przez Klinikę Alergologii i Pneumonologii UCK otrzymał nagrodę główną oraz wyróżnienie w kategorii efektywność kosztowa w polskiej edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu Wartość w medycynie: Dragon’s Grant & Endorsemenet. Wydarzenie skierowane jest do instytucji, które działają w obszarze ochrony zdrowia i wdrażają praktyczne rozwiązania z dziedziny Value Based Healthcare (VBHC), czyli opieki zdrowotnej bazującej na wartości.


Dragon’s_Grant___Endorsemenet_nagroda_główna.jpg


Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP został wprowadzony w latach 2010-2012 w celu zmniejszenia liczby zaostrzeń i kosztów opieki oraz poprawy jakości życia chorych na zaawansowaną POChP. Projekt prowadzony jest przez Klinikę Alergologii i Pneumonologii szpitala klinicznego GUMed z udziałem Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz we współpracy z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, szczególnie w zakresie prowadzenia analiz efektywności ekonomicznej.

Wręczenie nagród odbyło się 22.04.2021 r. podczas VI Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej. Laureaci polskiej edycji konkursu wezmą udział w międzynarodowym etapie Dragon’s Grant & Endorsement, który odbędzie się w maju br. w Holandii, gdzie konkurować będą z ośrodkami wykorzystującymi VBHC z całego świata.


VI_Międzynarodowego_Forum_Medycyny_Personalizowanej.png


Organizatorami konkursu są: Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Centrum Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Decision Institute/VBHC Centre Europe. Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim i Collegium Civitas objęli wydarzenie patronatem honorowym.