"Shameless Gdańsk 3" za nami

22.04.2021

Aż 510 uczestników wzięło udział w trzeciej edycji konferencji Shameless Gdańsk. Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2021 r. w formie online. Konferencja została zorganizowana pod opieką prof. Wioletty Barańskiej-Rybak z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii przez studentów Studenckiego Koła Naukowego Practical and Experimental Dermatology, a także przez absolwentów GUMed odbywających obecnie staż podyplomowy. Byli to: Ewa Sokolewicz i Marzena Urban, studentki V r. kierunku lekarskiego – ED, Miłosz Lewandowski, student V r. kierunku lekarskiego, Karol Kołkowski, student IV r. kierunku lekarskiego, Magdalena Antoszewska, stażystka, doktorantka w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii oraz Marcin Kutek, stażysta, doktorant w Katedrze i Zakładzie Fizjopatologii.

Wydarzenie otworzyli: patronujący mu rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała oraz dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich. Spotkanie prowadzone było w całości w języku angielskim i po raz kolejny przyjęło charakter interdyscyplinarny, który realizowany był w tematyce akademickich aspektów medycyny estetycznej oraz rekonstrukcyjnej. Było to drugie takie wydarzenie w bieżącym roku akademickim.


ShamlessGdańsk.png


Podczas konferencji swoje wykłady wygłosiło wielu ekspertów, w tym specjaliści z naszej Uczelni: prof. Bartłomiej Noszczyk przybliżył temat komplikacji i kontrowersji w chirurgii plastycznej, prof. Wioletta Barańska-Rybak przygotowała prelekcję pt. Complications associated with the use of hyaluronic acid fillers in aesthetic medicine – management and treatment, dr hab. Jerzy Jankau, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej przedstawił wystąpienie pt. Plastic surgery of post-burn lesions, z kolei dr Dawid Serafin – prezentację pt. Complications in Female cosmetic genital surgery. Dr Jakub Kłącz z Katedry i Kliniki Urologii przygotował prelekcję pt. M-F gender conversion in the Urology Department of Medical University in Gdańsk. Wystąpienie pt. Body Dysmorphic Disorder and Aesthetic Medicine przedstawił prof. Wiesław Cubała, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, natomiast prof. Jolanta Wierzba z Zakładu Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego przybliżyła zaburzenia genetyczne predysponujące do przedwczesnego starzenia. Wykład pt. What is aesthetic medicine? wygłosił z kolei dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-aging.

W ramach wydarzenia zorganizowano konkurs studenckich prac naukowych, w którym zwyciężyły:

  • Maria Dobosz, studentka IV r. kierunku lekarskiego GUMed z najlepszą pracą oryginalną pt. Aesthetic Medicine from Patients’ perspective. Motivations, procedures and psychological aspects (opiekun prof. Wioletta Barańska-Rybak, SKN Practical and Experimental Dermatology GUMed) oraz
  • Agnieszka Kaczmarska, studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) z najlepszą pracą wśród przypadków klinicznych pt. Low-laser therapy as a treatment for scarring alopecia – case of 6 patients (opiekunowie prof. Dorota Krasowska i dr Agnieszka Gerkowicz, SKN przy Klinice i Katedrze Dermatologii, Wenerologii i Pediatrii Dermatologicznej UMLub).

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na jego facebookowym profilu.