StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Nabór projektów do Inkubato...

Nabór projektów do Inkubatora Innowacyjności 4.0

19.04.2021

Centrum Transferu Technologii GUMed ogłasza nabór na realizację projektów B+R w ramach środków z programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Wnioski należy składać do 14 maja 2021 r. Dofinansowanie projektu o potencjale wdrożeniowym do kwoty 60 000 zł może zostać przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, koszty związane z ochroną patentową.

Zasady składania aplikacji znajdują się na stronie.


Inkubator_Innowacyjności.jpg

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).