Pracownicze Plany Kapitałowe

16.04.2021

Gdański Uniwersytet Medyczny, zgodnie z ustawowym wymogiem, realizuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Ich celem jest wspieranie osób zatrudnionych w długoterminowym oszczędzaniu. W PPK mogą uczestniczyć osoby zatrudnione, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, czyli zarówno zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru czy mianowania, jak i pracujące na podstawie umowy zlecenia. Wyróżnikiem PPK jest to, że tworzony i współfinansowany jest przez trzy podmioty: pracowników, pracodawców i państwo.

Szczegółowe informacje dotyczące PPK, jak również wzory potrzebnych dokumentów zamieszczone są w Extranecie.