StartUczelniaKalendarium wydarzeń„I spotkanie informacyjne o...

„I spotkanie informacyjne online - Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?”

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza są organizatorami spotkania informacyjno-promocyjnego skierowanego do pomorskich przedsiębiorców, mającego na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

μGranty B+R dla przedsiębiorstw to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Bezpłatne zapisy w linku

Data: 29 kwietnia 2021 r., godz. 10:00-12:15 (online)

Rejestracja do dn. 29 kwietnia 2021 r.


grafika_spotkanie_mikrogranty_29_04.png


Plan spotkania:

10:00 Powitanie

10:05-10:15 Źródła informacji o funduszach europejskich – Maciej Frączek, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku/Agencja Rozwoju Pomorza SA

10:15-12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu μGranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw:

  • typy beneficjentów;
  • preferowane projekty;
  • poziom dofinansowania;
  • kwalifikowalność wydatków;
  • pomoc publiczna w projektach;
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  • kryteria oceny projektów;
  • wybór projektów i podpisanie umów.

12:00-12:15 Dyskusja, czas na zadawanie pytań


Więcej informacji nt. projektu “μGranty B+R dla przedsiębiorstw” na stronie mikrogranty.com.pl


unijne_zestaw_kolor(1).png


Czas i miejsce:

2021-04-29

10:00-12:15

online