Nasza studentka w Komisji Rewizyjnej PROM

15.04.2021

Nicole Geryk, studentka VI roku kierunku lekarskiego naszej Uczelni została członkiem Komisji Rewizyjnej PROM 2021-2023 jako reprezentantka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Wybory przeprowadzono podczas corocznego Zjazdu Członków Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM), które odbyło się 10.04.2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie przeprowadzono online.


21.04.15_news_PROM.jpg


Studentka podczas dwuletniej kadencji będzie realizować takie zadania, jak:

  • bieżąca współpraca z Zarządem PROM,
  • nadzór jego działań i decyzji,
  • nadzorowanie wydatkowania finansów Rady oraz jej sytuacji finansowej jako całości.

PROM to forum współpracy organizacji pozarządowych. Pełni również rolę Krajowej Rady Młodzieży przy Europejskim Forum Młodzieży. Jego celem jest między innymi popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. Najważniejszym jednak zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stworzenia spójnej i nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży w Polsce.