Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńIV Pomorska Konferencja Ope...

IV Pomorska Konferencja Open Science

Udostępnianie danych badawczych to temat przewodni IV Pomorskiej Konferencji Open Science. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2021 r. w formule online. Celem konferencji jest zebranie oraz prezentacja doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności zaprezentowane zostaną doświadczenia uczelni realizujących projekt MOST DANYCH – Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie projekt realizowany jest zarówno przez zespoły bibliotekarzy i informatyków tworzących narzędzia do udostępniania danych – repozytorium danych, jak i naukowców udostępniających wyniki swoich badań w postaci Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data).

Wśród tematów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji znajdą się:

  • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych,
  • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych,
  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja,
  • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych,
  • Projekty i inicjatywy wspierające udostępnianie danych badawczych.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Dodatkowe informacje znajdują się na stronach pg.edu.pl/pkos/strona-glowna oraz event.mostwiedzy.pl/event/1/. Patronat nad wydarzeniem objął prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.


baner-12.png


Konferencja współfinansowana jest z projektu MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czas i miejsce:

2021-04-14 - 2021-04-16

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Spotkanie online