StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Resuscytacja krążeniowo-od...

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w Oddziale Intensywnej Terapii z udziałem pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki”

Wydarzenie w ramach projektu Zdolni z Pomorza pt. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w Oddziale Intensywnej Terapii z udziałem pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznej i intensywnej opieki odbędzie się 17 kwietnia 2021 r. na platformie Zoom.

W pierwszej części spotkania uczniowie szkół ponadpodstawowych wysłuchają wykładu poświęconego resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki, który zajmuje się leczeniem chorych w ostrych stanach zagrożenia życia wymagających intensywnego nadzoru i terapii. W oddziale tym zatrudniani są lekarze oraz zespół pielęgniarski ze specjalnością w anestezjologii i intensywnej terapii. W czasie kolejnego wykładu pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki przybliży uczniom swoją dziedzinę. Podczas ćwiczeń słuchacze będą z kolei mieli możliwość zapoznania się z metodami udrażniania dróg oddechowych i prowadzenia wentylacji układu oddechowego w warunkach symulacji medycznej. Pielęgniarki anestezjologiczne zapoznają ich także z wytycznymi przygotowywania leków do znieczulenia oraz terapii. Ponadto w trakcie wykładu przybliżone zostaną również najczęstsze błędy medyczne, do których dochodzi podczas wykonywania procedur anestezjologicznych, m.in.: zamiana strzykawek, brak odpowietrzenia strzykawki, przygotowanie nieprawidłowego leku, a także podanie leku niewłaściwą drogą (dożylną/zewnątrzoponową).

Kontakt: zdolnizpomorza@gumed.edu.pl

Szczegółowy program poniżej.

Czas i miejsce:

2021-04-17

8:30-14:30

online