StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Konferencja „Hand in Hand i...

Konferencja „Hand in Hand into the Future” za nami

12.03.2021

Kopia_Bez_tytułu.png

Osiemdziesięcioro sześcioro przedstawicieli dwudziestu siedmiu uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Szwecji i Węgier, w tym dziewięcioro mówców (czworo z zagranicy i pięcioro z Polski) wzięło udział w konferencji pt. Hand in Hand into the Future poświęconej tematowi relacji uczelni z absolwentami zagranicznymi. Wydarzenie będące częścią projektu o tym samym tytule realizowanego w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pt. International Alumni odbyło się 10 marca 2021 r. Spotkanie zrealizowano w formule online z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

Prelegentami byli eksperci z dużym doświadczeniem w relacjach z absolwentami zagranicznymi oraz internacjonalizacji uczelni, aktywni w organizacjach międzynarodowych, m.in. European Association for International Education (EAIE): Paul Blackmore z University of Exeter, Marta Foryś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Jan Geerts z The Hague University of Applied Sciences, Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kinga Nemere-Czachowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Piotr Rapciak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Sandra Rincón z NL Alumni Network, dr Alexis Roig z SciTech DiploHub – Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub oraz dr Piotr Sedlak z Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W swoich prezentacjach prelegenci przedstawili różne aspekty budowania i rozwijania relacji z absolwentami zagranicznymi, w tym organizację tego procesu od koncepcji do wdrożenia. Przybliżyli także wyzwania i szanse związane z utrzymywaniem żywych relacji z absolwentami w kontekście internacjonalizacji uczelni, rekrutacji studentów z zagranicy, budowania marki uczelni za granicą, mentoringu dla studentów, udziału absolwentów w procesie kształcenia i działalności badawczej uczelni macierzystej. Zaprezentowane zostały również przykłady działań angażujących absolwentów zagranicznych w celu wsparcia zatrudnialności absolwentów oraz szanse i korzyści wynikające z inicjatyw opartych na partnerstwie uczelni i instytucji miejskich i regionalnych. Pod uwagę wzięto programy skierowane do absolwentów różnych uczelni z tego samego miasta/regionu i sprzyjające retencji talentów oraz promocji miasta i regionu jako rozpoznawalnego i atrakcyjnego ośrodka w dziedzinie edukacji, badań naukowych, a także innowacji w skali globalnej.

Interesujące, uzupełniające się wzajemnie prezentacje oraz rzeczowa dyskusja na kanwie pytań od uczestników konferencji są źródłem cennej wiedzy i inspiracji do dalszego pomyślnego budowania i rozwijania relacji z absolwentami zagranicznymi.

Wydarzenie zorganizował zespół w składzie: Ewa Kiszka, kierownik Działu Umiędzynarodowienia Uczelni GUMed; Edyta Lachowicz-Santos, dyrektor Biura Strategii Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; dr Jacek Kaczmarek, specjalista GUMed ds. relacji z absolwentami zagranicznymi oraz Adrian Bakun z Działu Umiędzynarodowienia Uczelni.