Młodzi badacze z grantami

9.03.2021

MTN_fot._Anna_Żywicka.png
MTN2_fot._Anna_Żywicka.png
MTN3_fot._Anna_Żywicka.jpg

Ponad 2 mln zł na realizację 49 projektów badawczych otrzymali laureaci pierwszej edycji uczelnianego konkursu grantowego Młody Twórca Nauki. Konkurs został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku w ramach realizacji Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem inicjatywy jest inicjowanie i rozwój badań naukowych w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych:

  1. Onkologii,
  2. Kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej,
  3. Biochemii, genetyki i biologii molekularnej.

Istotnym wymiarem przedsięwzięcia jest również wzmocnienie procesu umiędzynarodowienia badań poprzez zwiększenie liczby projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej.

W konkursie mogli wziąć udział doktoranci oraz osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem konkursowym i są zatrudnione w GUMed. Maksymalna kwota wsparcia, o jaką mogli się ubiegać było 50 tys. zł.

- Umiejętność sprawnego funkcjonowania w systemie nowoczesnej nauki to kluczowa kompetencja współczesnego badacza. Jednym z elementów tego systemu jest pozyskiwanie grantów na badania naukowe – mówi prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik rektora ds. realizacji Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Konkurs „Młody Twórca Nauki” adresowany do naszych najmłodszych badaczy dla wielu naszych wnioskodawców stanowił pierwszy ważny sprawdzian tych umiejętności. Zarówno duże zainteresowanie konkursem, jak i poziom zgłoszonych projektów są bardzo budujące i świadczą o tym, że nasza inicjatywa była potrzebna. Wierzę, że to bardzo dobra inwestycja, która przełoży się nie tylko na ciekawe wyniki badań, ale w dalszej perspektywie przyniesie również wiele kolejnych sukcesów grantowych naszych pracowników.

Do konkursu zgłoszono 175 wniosków, które zostały poddane recenzjom i ocenie Komisji pod kierunkiem Prorektora ds. nauki GUMed. Na tej podstawie do sfinansowania zostało skierowanych 49 z nich. Całkowita pula wsparcia projektów wyniosła ponad 2 mln 100 tys. zł.

Kolejną edycję konkursu zaplanowano we wrześniu 2021 r.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna poniżej.