Praca doktorska nagrodzona

8.03.2021

dr Anna Jesionek
dr Anna Jesionek

Doktor Anna Jesionek z Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2020.

GTN i Prezydent Miasta Gdańska przyznali pięć równorzędnych nagród z zakresu różnych dziedzin nauki za wybitne osiągnięcia naukowe udokumentowane pracami badawczymi opublikowanymi do końca 2020 roku. Nagrodzona rozprawa pt. Otrzymywanie olejku eterycznego o przewidywanej aktywności biologicznej, w kulturach in vitro Rhododendron tomentosum (Ledum palustre) została przygotowana pod opieką prof. Marii Łuczkiewicz z Katedry i Zakładu Farmakognozji GUMed.

- Mój projekt doktorski zakładał równoległą realizację badań biotechnologicznych, fitochemicznych oraz biologicznych – mówi dr Anna Jesionek. – Jego celem było otrzymanie, w oparciu o bagno zwyczajne, stabilnego i niezależnego od warunków środowiskowych roślinnego systemu in vitro, zdolnego do ciągłej produkcji olejku eterycznego o aktywności przeciwzapalnej, mogącego znaleźć zastosowanie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Badania w laboratorium, jak również praca w terenie na torfowisku, były dla mnie niezmiernie interesujące, co zaowocowało powstaniem dwóch publikacji przeglądowych oraz sześciu eksperymentalnych o łącznym współczynniku oddziaływania IF wynoszącym 16,669, stanowiących podstawę mojej rozprawy doktorskiej.

W konkursie pod uwagę brane były oryginalne prace naukowe wnoszące nowe treści lub wytyczające nowe kierunki rozwoju określonej dyscypliny nauki. Nagrody GTN za dany rok kalendarzowy przyznawane są osobom, które do końca tego roku nie przekroczyły 35. roku życia. Kandydatów do nagród zgłaszają członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego lub osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska.

Nagrodzona praca doktorska dostępna jest w całości w formie pliku PDF na stronie Polskiej Platformy Medycznej.