StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Patent dla naukowców z Wydz...

Patent dla naukowców z Wydziału Farmaceutycznego

5.03.2021

Zespół twórców nowego barwnika
Zespół twórców nowego barwnika

Naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskali prawa wyłączne do wynalazku pt. Dye for fluorescent staining of stratum corneum, manner of its synthesis and application in microscopy, including identification of routes of substances penetration to the skin and assessment of structural disorders of this layer. Decyzję o ich przyznaniu wydał Europejski Urząd Patentowy (EPO). Patent na rzecz GUMed otrzymał nr EP 3 578 559 A1.

Badania prowadzone były pod kierunkiem dr. hab. n. farm. Jarosława Sączewskiego z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej oraz dr hab. n. farm. Krystyny Pieńkowskiej z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej. Współtwórcami wynalazku są: mgr farm. Dominika Krenczkowska, doktorantka z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej, prof. dr hab. Krzysztof Cal z Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej oraz dr n. farm. Joanna Fedorowicz z Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

Opatentowany wynalazek to nowy barwnik fluorescencyjny z rodziny Safirinium-Q – organiczny związek chemiczny służący do wizualizacji próbek biologicznych, w szczególności warstwy rogowej naskórka (stratum corneum). Przeznaczony jest do wykorzystania w branży biomedycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Substancja użyteczna jest także w mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej. Więcej informacji na stronie projektu.

Kompletny wniosek patentowy znajduje się poniżej.