StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021O zastosowaniu komórek maci...

O zastosowaniu komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w leczeniu trudno gojących się ran

24.02.2021

Naukowcy GUMed opublikowali w czasopiśmie Medicinal Research Reviews pracę przeglądową, przedstawiającą charakterystykę komórek macierzystych tkanki tłuszczowej oraz możliwości ich zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran o różnej etiologii. Jej współautorami są: dr inż. Milena Deptuła, prof. dr hab. Michał Pikuła oraz dr Aneta Skoniecka z Zakładu Embriologii, a także prof. dr hab. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej i lek. Agnieszka Brzezicka z Kliniki Chirurgii Plastycznej. Publikacja Adipose‐derived stromal cells for nonhealing wounds: Emerging opportunities and challenges oparta jest na wcześniejszych badaniach Autorów nad biologią komórek macierzystych oraz leczeniem ran przewlekłych.

Tkanka tłuszczowa, usuwana podczas różnego rodzaju zabiegów chirurgicznych, przez wiele lat traktowana była jako odpad medyczny. Obecnie wiadomo, że jest ona bogata w komórki macierzyste, które przy użyciu odpowiednich technik mogą być izolowane z materiału klinicznego i namnażane w laboratorium. Szereg badań i prób klinicznych udowodnił ich olbrzymie właściwości proregeneracyjne i immunoregulacyjne. Aktualnie trwają próby kliniczne zastosowania tych komórek u pacjentów leczonych z powodu COVID-19.

Praca powstała w ramach realizowanych obecnie grantów NCN OPUS (kierownik: prof. Michał Pikuła) oraz NCN Miniatura (kierownik: dr inż. Milena Deptuła). Publikacja artykułu została wsparta przez program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Medicinal Research Reviews jest jednym z wiodącym czasopism (IF=9,30), zajmującym drugie miejsce w kategorii Chemistry/Medicinal według Journal Citation Reports, 2019.

fot. Paweł Sudara/GUMed