Uczelnia wolna od dyskryminacji

20.02.2021

LOGO_Magda_Boguska.jpg

Dyskryminacja może stanowić poważny problem w relacjach międzyludzkich. O tym na czym polega i w jaki sposób możemy jej przeciwdziałać opowiedziała w ramach wykładu Uczelnia wolna od dyskryminacji mec. Karolina Kędziora, radca prawny, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Ekspertka mówiła m.in. o przesłankach, które muszą być spełnione, aby dane zachowanie móc określić jako dyskryminujące. Wskazała także akty prawne stanowiące podstawę definicji tego zjawiska oraz podkreśliła, że dyskryminacja to nie tylko działanie godzące w drugą osobę, ale także zachęcanie innych do tego rodzaju postawy. Wykład zainaugurował w GUMed kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą Kultura Szacunku.

Kultura Szacunku to inicjatywa mająca na celu polepszenie jakości relacji międzyludzkich wśród członków społeczności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Aby to osiągnąć, będziemy prezentować ważne dla społeczności GUMed wartości oraz dobre praktyki w zakresie współpracy z poszanowaniem różnorodności i inności. Naszym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i niestosownemu traktowaniu poprzez wspieranie wzajemnego zrozumienia, szacunku i życzliwości. Zachęcamy także do kierowania na adres adteam@gumed.edu.pl wszelkich pomysłów, sugestii bądź uwag odnośnie działań antydyskryminacyjnych i problemów w tym zakresie.