Naukowiec GUMed przewodniczącym Rady ds. Ochrony Zdrowia

15.02.2021

prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Piotr Czauderna

Profesor Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został przewodniczącym Rady ds. Ochrony Zdrowia, działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Radę powołał 12 lutego br. prezydent Andrzej Duda.

Do głównych zadań nowo utworzonego organu należy m.in.: analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia, tworzenie forum debaty, jak również promowanie postaw prozdrowotnych. Ponadto Rada będzie odpowiedzialna za przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych.

Zgodnie z zapowiedziami prof. Czauderny, w pierwszej kolejności Rada ds. Ochrony Zdrowia skupi się na zdrowiu psychicznym dzieci, młodzieży i seniorów w czasie pandemii. W dalszej perspektywie będzie opracowywać strategie ochrony zdrowia osób, które z powodu epidemii nie otrzymały należytej opieki medycznej.