StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Dofinansowanie projektów z ...

Dofinansowanie projektów z „Inkubatora Innowacyjności 4.0”

29.01.2021

Siedem projektów naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskało dofinansowanie w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Finansowanie w łącznej kwocie 550 000 zł otrzymali:

  • dr inż. Milena Deptuła z Zakładu Embriologii GUMed, kierownik projektu Nowe polimerowe systemy uwalniania substancji aktywnych otrzymywane metodą druku 3D do zastosowania jako opatrunki wspomagające gojenie zakażonych ran;
  • dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. uczelni z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej GUMed, kierownik projektu Nanopłatki grafenu jako nośnik wybranych leków przeciwnowotworowych w terapii miejscowej guzów złośliwych;
  • dr hab. Tomasz Jarzembowski z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej GUMed, kierownik projektu Opracowanie zestawu diagnostycznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią pod kierownictwem;
  • dr Karolina Kondej z Kliniki Chirurgii Plastycznej GUMed, kierownik projektu Zastosowanie “wkładki KR” do wewnątrzustnej terapii podciśnieniowej po zabiegach rekonstrukcji podniebienia u dzieci leczonych operacyjnie z powodu rozszczepu podniebienia;
  • dr Jakub Mieczkowski z Międzynarodowej Agendy Badawczej GUMed, kierownik projektu Wdrożenie oprogramowania integrującego zarządzanie kolekcjami materiału biologicznego z eksploracją danych molekularnych i klinicznych, w tym obrazowych;
  • lek. Ewa Pawłowska z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, kierownik projektu Zastosowanie elektronicznego systemu monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca;
  • dr hab. Jacek Zieliński, prof. uczelni, z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed, kierownik projektu Metoda i urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego.

Dofinansowanie dla projektów zostanie przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań, w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz koszty związane z ochroną patentową. Jednostką realizującą program Inkubator Innowacyjności 4.0 po stronie Uczelni jest Centrum Transferu Technologii.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a sumaryczna wysokość dofinansowania na jej realizację wynosi 1,9 mln zł.

Bez tytułu.png