Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńInnymi Słowy online – dobra...

Innymi Słowy online – dobra komunikacja na odległość

Pierwsze spotkanie z serii Innymi słowy online organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Radioterapii GUMed i Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Wydarzenie jest pierwszym z serii trzech zaplanowanych w roku akademickim 2020/2021.

Cykl spotkań Innymi słowy online został objęty honorowym patronatem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Forma spotkań łączy wiedzę teoretyczną, którą prezentuje ekspert z wybranej dziedziny medycyny, z praktyką w formie warsztatów z profesjonalnymi aktorami. W najbliższym spotkaniu w roli eksperta wystąpi dr Dorota Olszewska – kierownik medyczny Puckiego Hospicjum. Podczas warsztatów studenci będą mieli okazję praktycznie ćwiczyć inny niż bezpośredni kontakt z pacjentem lub jego bliskimi, w tym komunikację medyczną podczas teleporad. Z uwagi na to, że w obecnej sytuacji duża część rozmów z pacjentami odbywa się na odległość, spróbujemy skupić się na tej formie komunikacji, aby teleporady były rzeczowe, profesjonalne, a także empatyczne. Nad całością spotkania czuwać będą psycholodzy Puckiego Hospicjum – Anna Orłowska i Teresa Piesik.

Spotkanie w dniu 28.01.2021 r. będzie składało się z DWÓCH ODRĘBNYCH CZĘŚCI:

- wykład ekspercki z dr Dorotą Olszewską, kierownikiem medycznym Puckiego Hospicjum na platformie Zoom: Dobra komunikacja na odległość i wykorzystanie narzędzi informatycznych w kontakcie z pacjentem na przykładzie portalu www.bliskochorego.pl: godz. 16:30-17:30

- warsztaty komunikacji lekarz-pacjent kierowane do studentów III-VI roku kierunku lekarskiego GUMed na platformie ClickMeeting (z ograniczoną liczbą miejsc – 18 studentów): godz. 17:30-20:00.

Zapisy zostały otwarte w niedzielę, 24.01.2021 r. za pomocą osobnych formularzy Google udostępnionych w wydarzeniu.

Link do wydarzenia na Facebooku.

Czas i miejsce:

2021-01-28

16:30-20:00

online, platforma Zoom oraz ClickMeeting