StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Student GUMed wyróżniony pr...

Student GUMed wyróżniony przez Polską Akademię Nauk

3.12.2020

Shan Ali
Shan Ali

Shan Ali, student VI r. kierunku lekarskiego – English Division otrzymał honorowe wyróżnienie Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla. W ten sposób Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk docenił go za cykl 17 publikacji poświęconych neurochirurgii.

- Jestem wdzięczny za to wyróżnienie. Chciałbym podziękować dr. Tomaszowi Szmudzie z Katedry i Kliniki Neurochirurgii GUMed, który pokazał mi, jak przeprowadzać badania i publikować ich wyniki oraz jak radzić sobie z łączącą się z tym dużą ilością obowiązków – mówi Shan Ali. – Zaangażowałem się także w działalność Studenckiego Koła Naukowego Neurologii i Neurochirurgii, które w ciągu jednego roku opublikowało kilkanaście artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla przyznawany jest od 1999 roku za wysoko ocenioną pracę naukową przygotowaną przed uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów. Praca taka musi zostać opublikowana w czasopiśmie naukowym, a jej wykonanie nie może być związane z formalnymi wymogami studiów. Młody naukowiec może zostać w ten sposób nagrodzony na wniosek rektora swojej uczelni, z kolei rektor ma prawo przesłać do PAN tylko jeden wniosek w roku.