StartUczelniaKalendarium wydarzeńPolSenior 2 - konferencje m...

PolSenior 2 - konferencje modułowe

POLSenior2.jpg

Dostępne są już wstępne wyniki największego, ogólnopolskiego badania stanu zdrowia starszych Polaków Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem. PolSenior 2. Zostaną one zaprezentowane podczas ogólnopolskich konferencji. Pierwsza odbędzie się 23 listopada i poświęcona będzie sytuacji socjalno-ekonomicznej osób starszych. Następną zaplanowano na 30 listopada z tematem Wielkie problemy geriatryczne i psychogeriatria. Sytuacja zdrowotna seniorów w Polsce omawiana będzie na spotkaniu 7 grudnia.

Wydarzenia przyczynią się do dalszego upowszechniania wiedzy w obszarze geriatrii oraz gerontologii i takich zmian w systemie ochrony zdrowia, a także opieki socjalnej, które przełożą się na zapewnienie coraz lepszej opieki osobom starszym w Polsce.

W ramach projektu przebadano reprezentatywną względem wieku, płci i miejsca zamieszkania grupę 6000 Polaków, w wieku 60 i więcej lat. Metodologia badania opierała się na badaniach kwestionariuszowych, analizie wielu parametrów krwi i moczu respondentów, prostych testach sprawnościowych oraz pomiarach ważnych dla zdrowia osób starszych parametrów, takich jak m.in.: ciśnienie krwi czy siła uścisku dłoni. Ważnym elementem badania były również skale i testy wchodzące w skład Całościowej Oceny Geriatrycznej. Uzyskane wyniki badania PolSenior 2, zaprezentowane na konferencjach, będą istotnym głosem w dyskusji nad dalszym kształtowaniem polityki zdrowotnej i społecznej tak, aby adekwatnie odpowiadała na potrzeby rosnącej liczby osób starszych w naszym kraju.


Harmonogram i tematyka konferencji:

• 23 listopada br. w godzinach 10:00-12:30 – Sytuacja socjalno-ekonomiczna osób starszych,

• 30 listopada br. w godzinach 10:00-12:30 – Wielkie problemy geriatryczne i psychogeriatria,

• 7 grudnia br. w godzinach 10:00-12:30 – Sytuacja zdrowotna seniorów w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia.

Konferencje będą transmitowane online. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie. Link do wydarzeń zostanie udostępniony po rejestracji.


Projekt Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem – PolSenior 2 jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowe informacje o projekcie PolSenior 2.

Czas i miejsce:

2020-12-07

10:00-12:30

online