Kolejne dwa patenty dla wynalazków naszych naukowców

19.10.2020

narodowe-centrum-badan-i-rozwoju-ncbr-logo.jpg

Peptyd RDKVYR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól do zastosowania w procesie regeneracji tkanki złożonej i gojenia się ran u ssaków to kolejny wynalazek naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, któremu przyznano patent. Jego współautorami ze strony Uczelni są: prof. dr hab. Michał Pikuła, prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski, dr inż. Milena Deptuła, dr Anna Wardowska, dr Natalia Filipowicz, dr Piotr Madanecki oraz mgr Alina Mieczkowska. Wynalazek powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju REGENNOVA kierowanego przez prof. Sylwię Rodziewicz-Motowidło z Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt dotyczy nowego zastosowania peptydu o sekwencji RDKVYR jako stymulatora gojenia się ran. Problem trudno gojących się ran (przewlekłych) dotyczy milionów ludzi na całym świecie i może być spowodowany wieloma czynnikami, takimi jak zaawansowany wiek, cukrzyca, choroby zapalne, onkologiczne, zakażenia skóry itd. Stąd intensywnie poszukuje się czynników i metod przyspieszających gojenie ran. Wynalazek, po przeprowadzeniu odpowiednich prób klinicznych, mógłby stać się zupełnie nowym środkiem ułatwiającym gojenie ran przewlekłych powstałych na podłożu różnych chorób.

Wyniki badań nad opatentowanym związkiem zostały także opublikowane w pracy Imunofan–RDKVYR Peptide–Stimulates Skin Cell Proliferation and Promotes Tissue Repair (Molecules, 2020), która powstała pod kierunkiem prof. Michała Pikuły z Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej GUMed oraz prof. Sylwii Rodziewicz-Motowidło z Katedry Chemii Biomedycznej UG.

Regennova_logo.png

Prace nad wynalazkiem oraz publikacją zostały sfinansowane przez NCBR w ramach program STRATEGMED1 grantu REGENNOVA Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014), realizowanego w latach 2014-2018. Prace nad patentem były prowadzone wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego (Lider konsorcjum), Politechniki Gdańskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz firm Medventures oraz Pro Science.


Przedmiotem drugiego patentu jest wynalazek Białka STAT5A, STAT5B, STAT6 jako biomarker raka podstawnokomórkowego skóry (P.427603), którego twórcami są: dr Martyna Sławińska, dr Joanna Lakomy, prof. dr hab. Wojciech Biernat, prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, mgr Joanna Karczewska, prof. dr hab. Roman J. Nowicki oraz dr hab. Michał Sobjanek.

Badania prowadzone przez zespół naukowców z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii oraz Katedry i Zakładu Patomorfologii GUMed pozwoliły potwierdzić zwiększoną ekspresję białek STAT3 w tkankach raka podstawnokomórkowego skóry, a dodatkowo wskazały na rolę białek STAT5A, STAT5B oraz STAT6 w patogenezie nowotworu. Wydaje się, że białka te mogą stanowić potencjalny punkt uchwytu dla nowych ukierunkowanych molekularnie metod leczenia stosowanych w postaci miejscowej. Obecnie białko STAT3 stanowi punkt uchwytu dla jednego z nowych leków stosowanych miejscowo w leczeniu innego nowotworu skóry – ziarniniaka grzybiastego (WP1220).