Doktor Grzybek w grupie eksperckiej WHO

13.10.2020

dr Maciej Grzybek, fot. Paweł Paszko
dr Maciej Grzybek, fot. Paweł Paszko

Doktor Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) został powołany do grupy eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. zaniedbanych chorób tropikalnych (ang. Neglected Tropical Diseases; NDTs) na okres 3 lat. Doktor Grzybek jest jedynym Polakiem w międzynarodowej grupie.

Grupa robocza WHO ds. monitorowania, oceny i badań (WGMER) składa się z 24 członków z całego świata. Do jej zadań należy opracowanie wytycznych dla Strategicznej i Technicznej Grupy Doradczej ds. zaniedbanych chorób tropikalnych w zakresie globalnych polityk i strategii. Członkowie grupy analizują działania podjęte przez WHO, wyznaczają priorytety działań i doradzają w zakresie mobilizacji zasobów technicznych.

Celem grupy jest praca nad projektem Working towards eliminating the remediable obstacles which currently prevent populations accessing the NTD interventions and other health and social outcomes described in the WHO NTD Roadmap 2021-2030. Plan działań WHO na najbliższe lata określa globalne cele i kamienie milowe, niezbędne do kontrolowania i eliminowania 20 jednostek chorobowych z grupy zaniedbanych chorób tropikalnych. Wyznacza również założenia zgodne z 13 ogólnym programem WHO wraz ze strategiami na okres następnego dziesięciolecia. Nowy plan działania eliminacji NTDs został przygotowany w drodze globalnych konsultacji. Proces ten obejmował warsztaty regionalne z krajowymi kierownikami programu zaniedbanych chorób tropikalnych, spotkania z interesariuszami i wywiady z ekspertami ds. chorób NTDs. Dokument zatem odzwierciedla perspektywy państw członkowskich i wielu interesariuszy.

Rolą grupy WGMER jest ułatwianie dostosowania interesariuszy w zakresie strategii i praktyk w zakresie tworzenia skutecznych systemów monitorowania i oceny programu eliminacji NTD. Grupa będzie działać w celu nadzorowania i utrzymywania konsensusu w sprawie spójnego monitorowania i oceny strategia walki z NTDs, która musi przebiegać zgodnie z organizacyjnymi i globalnymi priorytetami zdrowia publicznego.

fot. Paweł Paszko