Rok akademicki 2020/2021 oficjalnie rozpoczęty

8.10.2020

Blisko 1 650 studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbyła się 8 października br., w 75 rocznicę utworzenia Uczelni. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie zorganizowano w skromniejszym gronie, a całość była transmitowana za pośrednictwem uczelnianych mediów społecznościowych.

Uroczystość rozpoczęło tradycyjne przemówienie Rektora. W swoim wystąpieniu prof. Marcina Gruchały podkreślił, że GUMed jest jedną z wiodących uczelni publicznych w Polsce i najlepszą szkołą medyczną w kraju. Uniwersytetem, którego wysoki potencjał naukowy, badawczy i rozwojowy doceniło międzynarodowe grono ekspertów, plasując GUMed w prestiżowym gronie 10 uczelni badawczych.

– Jako rektor jestem dumny ze świadectwa, jakie w ostatnich miesiącach dali nasi pracownicy, studenci i doktoranci w obliczu nieznanej i groźnej choroby. Dziękuję za to, że w tej wyjątkowej sytuacji wykazaliście się profesjonalną i dojrzałą postawą, stając na pierwszej linii walki z epidemią – podkreślił prof. Gruchała. – Swoim zaangażowaniem i bezinteresowną chęcią niesienia pomocy zdaliście najważniejszy egzamin z odpowiedzialności za drugiego człowieka, służenia zdrowiu i życiu ludzkiemu bez względu na okoliczności.

Ponadto Rektor przypomniał cenne inicjatywy członków społeczności naszej Uczelni oraz podmiotów leczniczych podjęte w czasie pandemii, do których należało m.in.: utworzenie pierwszych w kraju Centrów testowych COVID-19 w formule drive-thru, powołanie w UCK Pracowni Diagnostyki Molekularnej Wirusa SARS-CoV-2 oraz profesjonalną opiekę nad pacjentami i zaangażowanie w niesienie pomocy chorym zakażonymi i z podejrzeniem zakażenia koronawirusem wysokiej klasy specjalistów z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Centrum Medycyny Rodzinnej oraz Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego.

W swoim wystąpieniu Rektor GUMed podkreślił, że w środowisku naukowym, a zwłaszcza wśród członków społeczności uczelni medycznej nieakceptowalne jest negowanie istnienia wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego pandemii. Naganne jest również lekceważenie obowiązujących zaleceń w zakresie stosowania metod i środków ochrony przed zakażeniem, których skuteczność jednoznacznie potwierdziły najpoważniejsze autorytety w dziedzinie medycyny, wirusologii i epidemiologii.

– Jesteśmy uczelnią, która realizuje swoją misję w oparciu o rzetelną wiedzę medyczną i wiarygodne dowody naukowe. Nie możemy ulegać ani tym bardziej propagować treści nieprawdziwych i społecznie szkodliwych – powiedział prof. Gruchała. – W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych zachowujmy się odpowiedzialnie i rozważnie, pamiętajmy o zachowaniu dystansu, częstym myciu i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym stosowaniu osłon na usta i nos. Te z pozoru proste działania mogą nas uchronić przed możliwością zakażenia i jego niebezpiecznymi skutkami.

Zdaniem rektora Gruchały znaczącym krokiem na drodze tworzenia gdańskiego ośrodka akademickiego jest powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską.

– Zacieśnienie naszej dotychczasowej dobrej współpracy pozwoli jeszcze intensywniej i efektywniej wykorzystać wzajemny potencjał w zakresie prac naukowych, badawczych, dydaktycznych i rozwojowych. Jestem przekonany, że dzięki takim decyzjom wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie – zaznaczył Rektor.

Symboliczny wymiar, związany z budową silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku, miała niedawna uroczystość nadania godności honorowych pierwszym rektorom uczelni Pomorza demokratycznie wybranym po przemianach ustrojowych, jakie się dokonały w Polsce w 1989 roku. Tytułami doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doceniono prof. Stefana Angielskiego – rektora naszej Uczelni w latach 1990-1993, prof. Zbigniewa Grzonkę – rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996 oraz prof. Edmunda Wittbrodta – rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 1990-1996.

Kończąc swoje wystąpienie prof. Gruchała podziękował całej społeczności uniwersyteckiej za okazane zaufanie i powierzenie na kolejne cztery lata odpowiedzialnej funkcji rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowników, studentów i doktorantów zaprosił do udziału w rozpoczynającej się wraz z nowym rokiem akademickim kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą Kultura Szacunku. Ma ona na celu wzmocnienie atmosfery wzajemnego zrozumienia, równości i empatii w środowisku uniwersyteckim, przeciwdziałające i zapobiegające jakimkolwiek przejawom dyskryminacji.

– To niezwykle ważne, by w przestrzeni uniwersyteckiej nie bagatelizować ani tym bardziej tolerować działań noszących znamiona molestowania, mobbingu i nietolerancji. Z definicji uniwersytet jest wyjątkowym forum wymiany myśli i doświadczeń, dyskusji i ścierania się często różnych poglądów. Niezależnie od tego, co nas dzieli, musimy umieć słuchać i rozmawiać ze sobą, z szacunkiem i zrozumieniem dla inności – podkreślił Rektor GUMed.

Życząc wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, Rektor ogłosił oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021.

Po przemówieniu inauguracyjnym Rektora list prezydenta Andrzeja Dudy odczytała prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych. Tradycyjnie inauguracji towarzyszyło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, poprzedzone wystąpieniem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha. Ceremonię wręczenia nagrody Primus Inter Pares poprowadził prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz. W tym roku nagrodzono trzy najlepsze absolwentki: Zofię Lasocką z Wydziału Lekarskiego, Sandrę Kałwak z Wydziału Farmaceutycznego, Sylwię Czaję Stolc z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Głos zabrali również: prof. Jacek Witkowski – dyrektor Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, przedstawiciele studentów i doktorantów oraz absolwentów. W imieniu tych ostatnich kilka słów skierowanych do społeczności GUMed przesłali – dr Brown Chigadu Kamanga z Zambii oraz dr Maria Morales Bayona z Peru.

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego, obok wielu listów okolicznościowych, które wpłynęły do Uczelni, mogliśmy wysłuchać życzeń gości honorowych. Z przekazem do społeczności GUMed zwrócili się: Józefa Szczurek-Żelazko – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Miasta Gdańska oraz prof. Piotr Stepnowski – dyrektor nowo powołanego Związku Uczelni w Gdańsku.

Niezwykle interesujący i inspirujący wykład inauguracyjny pt. Lekcja COVID-u wygłosił dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Dziękując wszystkim za obecność, rektor Gruchała zaprosił do odwiedzenia online wystawy okolicznościowej w Muzeum GUMed pt. Migawki z 75 lat Uczelni. Zachęcił również do zapoznania się z jubileuszową publikacją zatytułowaną Gdański Uniwersytet Medyczny to ludzie, inauguracyjnym numerem Gazety GUMed oraz do posłuchania najnowszej płyty uczelnianego Chóru. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus Igitur przez Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją dr. Błażeja Połoma.

Fot. Paweł Sudara/GUMed

Listy gratulacyjne nadesłane do GUMed
Prezydent RP Andrzej Duda (768 KB)
Premier Mateusz Morawiecki (624 KB)
Minister Wojciech Kolarski (241 KB)
Minister zdrowia Adam Niedzielski (254 KB)
Sekretarz stanu MZ Waldemar Kraska (319 KB)
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek (255 KB)
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (125 KB)
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku (308 KB)
Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku (329 KB)
Rektor AWFIS w Gdańsku (543 KB)
Rektor UJK w Kielcach (114 KB)
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (362 KB)
Rektor PUM w Szczecinie (299 KB)
Gdańskie Towarzystwo Naukowe (428 KB)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (189 KB)