Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńProjekt Erasmus Buddy

Projekt Erasmus Buddy

Projekt Erasmus Buddy skierowany jest do studentów biorących udział w programie Erasmus+. Ma na celu organizację i zaplanowanie opieki nad studentami z zagranicy, którzy rozpoczynają naukę w GUMed w ramach wymiany międzynarodowej. Priorytetem jest ich ciepłe przyjęcie w murach naszego Uniwersytetu oraz zaangażowanie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w pomoc przyjezdnym studentom w problemach codzienności uniwersyteckiej, aklimatyzacji w nowym środowisku. Inicjatywa służy również wymianie poglądów i promocji polskiej kultury.

Projekt rozpoczął się 1 października 2020 r. i potrwa do 30 września 2021 r.

Czas i miejsce:

2021-09-30

0-24

Gdańsk