StartUczelniaKalendarium wydarzeńFarmalityka - Wykład

Farmalityka - Wykład

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach akcji Farmalityka. W najbliższy czwartek (8.10.2020) o godz. 19:00 wykład pt. Zakażenia szpitalne i antybiotyki wygłosi Pan dr Maciej Jaśkiewicz – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bezpośredni link do spotkania

Dane do zalogowania się na platformie Zoom:

Meeting ID: 985 9229 4213

Passcode: 576388

Streszczenie wykładu: Zakażenia szpitalne i antybiotyki
Pomimo znacznego postępu medycyny zakażenia związane z opieką zdrowotną (ang. healthcare-associated infections, HAIs) wciąż stanowią nieodłączne powikłanie wielu procedur medycznych i uznawane są za jedną z głównych przyczyn umieralności pacjentów. Powszechność tego zjawiska sprawia, iż są one problemem globalnym. Na podstawie raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na każde 100 pacjentów hospitalizowanych w krajach rozwiniętych u 7 rozwinie się zakażenie szpitalne. Z kolei dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wskazują, że rocznie rejestrowanych jest ok 2,6 mln nowych przypadków tego typu infekcji. Jaka jest przyczyna tej sytuacji oraz jak można jej zaradzić?

Dane literaturowe wskazują głównie na powszechne występowanie patogenów wieloopornych (ang. multi-drug resistant, MDR) oraz na niewłaściwą politykę antybiotykową. Ponadto podkreśla się konieczność opracowywania nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych. Pandemia COVID-19 uzmysłowiła Nam wszystkim jak istotne jest zachowanie reżimu sanitarno-higienicznego oraz w jaki sposób ogniska zakażeń mogą całkowicie sparaliżować funkcjonowanie nawet najlepiej funkcjonujących oddziałów szpitalnych. Na wykładzie omówione zostaną najważniejsze przyczyny występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz sposoby minimalizowania tego problemu. Zapraszam do dyskusji wszystkich zainteresowanych.

Sylwetka prelegenta: dr Maciej Jaśkiewicz – absolwent Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunku Analityka Medyczna oraz dziennych studiów doktoranckich. Pracę doktorską pt. Aktywność peptydów przeciwdrobnoustrojowych wobec biofilmu gronkowcowego w warunkach przepływowych zrealizował pod kierunkiem Profesora Wojciecha Kamysza. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Wszystkich słuchaczy zainteresowanych wykładem prosimy o zalogowanie się na platformie Zoom przy użyciu powyższego linka lub danych na 15 min przed planowanym spotkaniem.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia strony internetowej Wydziału Farmaceutycznego, na której w zakładce Farmalityka dostępne są: harmonogram wykładów, listy zaproszonych prelegentów oraz informacje związane z technicznym połączeniem się uczestnika z platformą online.

Zapraszamy także do kontaktu mailowego wf.promocja@gumed.edu.pl. Z chęcią odpowiemy na wszelkiego rodzaju pytania.

Czas i miejsce:

2020-10-08

19:00-20:00

spotkanie online