StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Przedstawiciele GUMed współ...

Przedstawiciele GUMed współautorami patentu

15.09.2020

Naukowcy z GUMed opatentowali kolejny wynalazek. Przedmiotem wynalazku jest Nowy peptyd do zastosowania jako stymulator chondrogenezy i lek w terapii uszkodzeń chrząstki. Współautorami wynalazku ze strony naszego Uniwersytetu są: prof. Michał Pikuła; prof. Arkadiusz Piotrowski; dr hab. Mirosława Cichorek, profesor uczelni; dr Adriana Schumacher; dr Anna Wardowska; dr Milena Deptuła; dr Natalia Filipowicz; dr Piotr Madanecki oraz mgr Alina Mieczkowska. Prace nad wynalazkiem zostały sfinansowane przez NCBR w ramach grantu zrealizowanego przez konsorcjum naukowe REGENNOVA (projekt STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014).

Regennova_logo.png
Logo_Strategmed.jpg

Tkanka chrzęstna człowieka posiada znikome właściwości regeneracyjne, stąd odbudowa jej uszkodzeń jest niezwykle trudna. Z uwagi na wciąż wzrastającą liczbę pacjentów z chorobą zwyrodnieniową i chorobami zapalnymi, problem odbudowy i regeneracji chrząstki (szczególnie stawowej) jest niezwykle ważny klinicznie. Stworzony i opatentowany nowy związek po pomyślnych próbach klinicznych mógłby stać się lekiem wspomagającym odbudowę chrząstki stawowej. Badania nad metodami wspomagania regeneracji tkanek są nadal kontynuowane przez naukowców GUMed. Przyznany grant NCBR programu TECHMATSTRATEG realizowany aktualnie przez konsorcjum Bionanova skupia się na tworzeniu nowych bionanomateriałów służących w przyszłości m.in. do rekonstrukcji i regeneracji tkanek. Projekt ten jest realizowany w naszej Uczelni przez Zespoły prof. Michała Pikuły (zadanie WP9) oraz prof. Arkadiusza Piotrowskiego (zadanie WP10).

Wspólnie z naukowcami z GUMed nad patentem pracowali naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie przy wsparciu firm Medventures oraz Pro Science.