Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńI Pomorskie Studenckie Symp...

I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest skierowane dla studentów i doktorantów, którzy zaczęli już swoje badania lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych na temat popularno-naukowy z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny oraz posterowy, wziąć udział w dyskusjach z rówieśnikami oraz wygrać nagrodę za najlepsze wystąpienie.

Wszystkie informacje na temat Sympozjum i rejestracji są umieszczone na stronie Pomorskie Sympozjum Chemiczne w zakładce Sympozjum, lub poniżej:

  • rejestracja: 08.08-05.09.2020 r.
  • przesyłanie abstraktów: 12.09.2020 r.
  • komunikat ustny lub posterowy na temat badań własnych i popularno-naukowy
  • certyfikaty i książka abstraktów
  • sympozjum odbędzie się na platformie Microsoft Teams (wymagane konto Microsoft – bezpłatne np. @outlook.com, @hotmail.com)
  • kontakt przez fanpage Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików lub pssch2020@gmail.com
  • organizatorami I PSSCh są: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG
  • udział jest BEZPŁATNY

Czas i miejsce:

2020-09-26

9-16

sympozjum on-line na platformie Microsoft Teams