StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Kolejny patent dla naukowcó...

Kolejny patent dla naukowców MWB UG i GUMed

5.08.2020

Zespół naukowo-badawczy pod kierownictwem prof. Ewy Łojkowskiej z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymał patent na wynalazek naukowy Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego.

W skład zespołu badawczego weszli: prof. Ewa Łojkowska (MWB UG i GUMed) dr Wojciech Śledź (UG), dr Agata Motyka (UG), prof. Paweł Pohl (PWR), dr inż. Anna Dzimitrowicz (PWR) i dr inż. Piotr Jamróz (PWR). Patent został udzielony na podstawie zgłoszenia z dnia 26.10.2016 r. oznaczonego numerem P.419246.

prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr Agata Motyka, dr inż. Wojciech Śledź/źródło: MWB UG i GUMed
prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr Agata Motyka, dr inż. Wojciech Śledź/źródło: MWB UG i GUMed