Biotechnologia UG i GUMed z najwyższą oceną PKA

27.07.2020

Proces kształcenia na kierunku biotechnologia prowadzony na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał ocenę pozytywną na maksymalny czas – 5 lat.

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości kształcenia Doskonały kierunek. Wysoko oceniono nowatorski program kształcenia na I stopniu studiów oparty o moduły tematyczne (concept-based learning). Zwrócono również uwagę na ścisłe powiązanie procesu kształcenia z tematyką prowadzonych badań naukowych.

Uchwała PKA oraz szczegółowe uzasadnienie oceny znajduje się w pliku.

Uchwała PKA - MWB UG i GUMed (285 KB)