CIM GUMed jednym z operatorów systemu wsparcia dla przedsiębiorstw

22.07.2020

Centrum Innowacji Medycznych, spółka celowa, której właścicielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny została wybrana na operatora systemu wsparcia dla przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. Działania w ramach projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw realizowane będą przez konsorcjum, w skład którego wchodzą jeszcze spółki: Politechniki Gdańskiej – Excento (lider) i Uniwersytetu Gdańskiego – Techtransbalt oraz z Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Całkowita kwota dofinansowania wynosi blisko 18,7 mln zł i pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Program będzie trwał do połowy 2023 roku.

W ramach projektu Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. będzie realizować działania o wartości 2,5 mln zł. Działania konsorcjum jako operatora będą polegały na oferowaniu przedsiębiorcom bezzwrotnego wsparcia w formie grantów w wysokości do 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usług badawczo-rozwojowych (B+R), świadczonych przez wybranego przez przedsiębiorcę usługodawcę. Realizacja projektu będzie kolejną szansą na nawiązanie współpracy pomiędzy firmami a uczelniami, w tym do korzystania z potencjału infrastruktury badawczej oraz specjalistycznej kadry naukowej.