Projekt konsorcjum MWB UG i GUMed z dofinansowaniem NCN

17.07.2020

dr hab. Małgorzata Waleron oraz dr hab. Krzysztof Waleron
dr hab. Małgorzata Waleron oraz dr hab. Krzysztof Waleron

Konsorcjum badawcze naukowców z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed uzyskało środki na realizację projektu pt. Ekologiczna biochemia Pectobacterium – badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami. Finansowanie w kwocie 1 945 200 zł przyznano w ramach konkursu OPUS18 przez Narodowe Centrum Nauki.

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Gdański. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Waleron z Katedry Biotechnologii MWB UG i GUMed, natomiast koordynatorem zespołu naukowego ze strony Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest dr hab. Krzysztof Waleron z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.