Innowacyjny doktorat w ramach projektu PRECODE

9.07.2020

prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prof. Iwona Inkielewicz-Stępniak, Shaoshan Mai, kanclerz Marek Langowski
prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prof. Iwona Inkielewicz-Stępniak, Shaoshan Mai, kanclerz Marek Langowski
Shaoshan Mai
Shaoshan Mai

Realizację innowacyjnego doktoratu na temat technik hodowli organoidów trzustkowych rozpoczyna w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Shaoshan Mai, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Chongqing w Chinach. Młoda badaczka (Early Stage Researcher) została zrekrutowana i zatrudniona w ramach projektu PRECODE – Sieć Badawcza Organoidów Raka Trzustki. Umowę o współpracy z Doktorantką podpisali 8 lipca br. prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki oraz kanclerz Marek Langowski. Kierownikiem projektu i promotorem jest prof. Iwona Inkielewicz-Stępniak z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej GUMed.

Projekt jest realizowany w konsorcjum międzynarodowym 15 partnerów. W 2019 roku uzyskał dofinansowanie w ramach grantu nr 86119 z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach konkursu MSCA ITN 2019.