Senatorowie w kadencji 2020-2024

2.07.2020

Zgodnie z zaplanowanym terminarzem Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory do Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w poszczególnych okręgach. Głosowanie odbyło się bez zwoływania zebrania wyborczego, przy użyciu środków wykorzystywanych do przeprowadzania anonimowych ankiet online. Poniżej publikujemy pełne zestawienie Senatorów GUMed kolejnej kadencji.

1. PRZEDSTAWICIELE CZŁONKÓW WSPÓLNOTY UCZELNI ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH PROFESORA I PROFESORA UCZELNI
z Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Anna Dubaniewicz
prof. dr hab. Dariusz Kozłowski
prof. dr hab. Ewa Król
prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Marek Niedoszytko
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Piotr Trzonkowski
prof. dr hab. Michał Żmijewski
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

z Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Leszek Kalinowski
prof. dr hab. Michał Markuszewski

z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
prof. dr hab. Marcin Renke
prof. dr hab. Lidia Wolska

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
dr hab. Anna Żaczek, prof. uczelni

2. PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Bartosz Fałkowski – przewodniczący USS
Aleksander Kopczyński – Wydział Lekarski
Marcel Szulc – Wydział Lekarski
Marta Grynberg – Wydział Farmaceutyczny
Ewa Celebąk – Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT
Jakub Deleżuch – Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT

3. PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
mgr Katarzyna Wychodnik

4. PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH INNYCH NIŻ PROFESOROWIE I PROFESOROWIE UCZELNI
z Wydziału Lekarskiego
dr hab. Łukasz Kaska
dr hab. Tomasz Smiatacz

z Wydziału Farmaceutycznego
dr Monika Gajewska

z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

z jednostek niewchodzących w skład Wydziałów
mgr Aleksandra Wysocka

5. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
mgr Anna Gumowska-Włodarczyk
mgr Ewa Kiszka
mgr Karol Zakrzewski

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów władz GUMed w kadencji 2020-2024 dostępne są na stronie UKW