StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Publikacja naukowców GUMed ...

Publikacja naukowców GUMed o COVID-19

7.05.2020

W czasopiśmie Cardiology Journal ukazała się praca poglądowa dotycząca aktualnego stanu wiedzy na temat patomechanizmów choroby COVID-19. Autorami publikacji COVID-19 – toward a comprehensive understanding of the disease są: dr hab. Maciej Kowalik z Zakładu Kardioanestezjologii, prof. Piotr Trzonkowski – kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej, dr Magdalena Łasińska-Kowara z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK, dr hab Andrzej Mital z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii, dr hab. Tomasz Smiatacz – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych oraz prof. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii. Artykuł dostępny jest na stronie https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/article/view/CJ.a2020.0065