Organizacja funkcjonowania GUMed od 5 maja br.

6.05.2020

Z powodu stanu zagrożenia chorobą COVID-19 do 24 maja br. utrzymuje się ograniczenie funkcjonowania Uczelni i prowadzenie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady dotyczące organizacji procesu dydaktycznego reguluje Zarządzenie Rektora nr 42/2020 z dnia 5 maja 2020 r., uwzględniające zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, wykłady i seminaria, a także działalność pracowników i doktorantów na terenie poszczególnych jednostek GUMed. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych określa Zarządzenie Rektora nr 41/2020 z dnia 4 maja 2020 r.