StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Dalsze ograniczenie działal...

Dalsze ograniczenie działalności Uczelni

24.04.2020

Zgodnie z informacją przekazaną 24 kwietnia br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Zdrowia czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni wyższych, w tym także Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będzie obowiązywało do 24 maja br. Szczegółowe informacje organizacyjne, dotyczące dalszego funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zostaną opublikowane na początku przyszłego tygodnia. Do czasu wydania nowego zarządzenia Uczelnia funkcjonuje w oparciu o zasady opisane w Zarządzeniu Rektora nr 36/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., z terminem ograniczenia funkcjonowania do 24 maja 2020 r.