StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Nowe zarządzenie Rektora do...

Nowe zarządzenie Rektora dotyczące funkcjonowania Uczelni

10.04.2020

Ogłoszenie nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych spowodowało konieczność kontynuowania zawieszenia funkcjonowania działalności dydaktycznej GUMed w dotychczasowej formie do 26 kwietnia br. Utrzymano też w mocy ograniczenie wszelkiej aktywności jedynie do działań umożliwiających utrzymanie ciągłości funkcjonowania Uczelni.

Zarządzenie nr 36/2020 w sprawie organizacji funkcjonowania GUMed w okresie epidemii COVID-19 uwzględnia zalecenia Ministra Zdrowia w zakresie:

1) organizacji kształcenia, w tym prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) ograniczenia aktywności Uczelni;
3) funkcjonowania organów kolegialnych;
4) spraw pracowniczych.